» Competenties

Competenties

Analyseren

Oplossingen uitwerken en databanken beheren

Organisatorische-, pedagogische- en didactischecompetenties

Organisatorische- en communicatievecompetenties

Kwaliteitsvol handelen

Eigen gedrag aanpassen

De rest is nog in aanbouw...