» Disclaimer

Afbeelding hamer Tot stand gekomen op 13-07-2016 en laatst gereviseerd op 12-05-2018.

Deze disclaimer heeft betrekking op deze website (https://www.drieshoefkens.be) en de freelancer Dries Hoefkens in België.

Het digitaal materiaal van Dries Hoefkens mag niet zonder schriftelijke toestemming verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Dries Hoefkens.

De competentiematrixafbeelding op de vaardighedenpagina is herbruikt uit een opleidingsonderdeel, auteursrechten behoren toe aan de docent die dat heeft vervaardigd.

» Privacybeleid

Het privacybeleid dat ik hanteer is van toepassing op alle bezoekers van drieshoefkens.be. Door het gebruik van deze website, evenals het bezoek eraan gaat u akkoord met het gebruik van cookies en het afgewikkelde privacybeleid.

Cookies

Bij bezoekers worden er cookies opgeslagen op de bezoeker zijn/haar computer. Aan de hand van deze cookies maakt de bezoeker zijn/haar computer verbinding via de browser met de server. Daardoor kan bijvoorbeeld de browser de taal van een website onthouden of logingegevens.

Verzamelde persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden opgeslagen bij de (live)support: Uw naam, uw e-mailadres, uw bericht, IP-adres en eventuele browserdetails worden opgeslagen wanneer u een bericht via de live-support achterlaat. Of bij het raadplegen van de contactpagina kunnen de reeds opsommende gegevens verzonden worden naar Dries Hoefkens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Dries Hoefkens, conform Artikel 22 Belgische grondwet met betrekking tot privacy en rechten.

Gegevens

DriesHoefkens.Be verzamelt enkel gegevens van bezoekers die eventueel nodig zijn om statistieken op te bouwen of de website beter te beveiligen. Het gaat in dat geval om de volgende gegevens: IP-adres, landscope, tijdstip en browser.